Algemene voorwaarden Stichting PILL

v. 0.1 12-03-2022

Stichting PILL is een platform met als doel het bevorderen van verantwoord gebruik van psychofarmaca. Wij vinden dat er in de behandelpraktijk regelmatig te snel, te veel en/of te langdurig psychofarmaca worden voorgeschreven.  

Het platform bestaat uit een veelheid van verschillende activiteiten, zoals onder andere een website. 

Wij brengen de meest actuele kennis en inzichten omtrent het gebruik van psychofarmaca samen met ervaringsverhalen vanuit verschillende perspectieven. Wij geven geen behandeling of therapie en zijn niet verantwoordelijk voor het welzijn van de gebruikers van het platform.

Wij waarderen het als het platform wordt gebruikt als bron van kennis. We verwachten wel dat bij gebruik van onze content een juiste bronvermelding wordt weergegeven en dat zowel de inhoud als de essentie van de teksten intact blijven.

Op de website doen we ons best om links naar andere pagina’s up to date te houden. We zijn niet verantwoordelijk voor content van derden op doorverwezen pagina’s.

De redactie van Stichting PILL heeft het recht om zonder uitleg of toelichting, content en reacties te wijzigen of te verwijderen, of op enig moment de site offline te halen.

Ongetwijfeld bevat www.stichting-pill.nl fouten en/of onvolledigheden. We ontvangen graag feedback als blijkt dat wijzigingen in tekst of content nodig zijn, liefst met bijbehorende link.

 

Cookies

De website van stichting PILL maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat we na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken deze data alleen geaggregeerd, ze kunnen niet worden herleid tot een locatie, pc of individu.

 

Donaties

Om donaties te kunnen ontvangen maken wij gebruik van Geef.nl. Betalingen via Geef.nl verlopen beveiligd volgens de geldende privacy wetgeving. Lees hier de privacyverklaring van Geef.nl.  

 

Wie gebruik maakt van het sturen van mails of het delen van ervaringen, blogs en podcasts gaat akkoord met de volgende richtlijnen:

  • We verwachten van iedereen een respectvolle en integere manier van communicatie.
  • Je e-mailadres wordt niet met andere partijen gedeeld en alleen gebruikt om een reactie te sturen.
  • Bij het indienen van bijdragen is er de optie om dit wel of niet online te plaatsen op de site. Mocht het achteraf wenselijk zijn om de bijdrage te verwijderen van de site, stuur dan een mail naar info@stichting-pill.nl.
  • Aan geplaatste bijdragen kunnen geen rechten of plichten ontleend worden en we zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige gevolgen van de bijdragen. De geplaatste bijdragen zijn bedoeld om met de beste intentie een positieve impact te hebben in algemene zin, vanuit het aanbieden van (ervarings)kennis en deskundigheid.
  • Stichting PILL is niet bedoeld voor acute hulpvragen. Neem bij crisis contact op met je behandelaar/huisarts/huisartsenpost/crisisdienst.
  • Indien de redactie van Stichting PILL van mening is dat bovengenoemde richtlijnen niet voldoende worden nageleefd dan zal dat per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de betreffende persoon.

Vernieuwde versies van deze disclaimer zullen een week voordat de veranderingen ingaan, worden gedeeld op de site.

We hopen met deze disclaimer dat iedereen op een prettige en functionele manier ruimte heeft om gebruik te maken van alles wat Stichting PILL te bieden heeft.

Bekijk ook de privacyverklaring.