Het Bestuur

Ewout Kattouw

Voorzitter

Mijn naam is Ewout Kattouw. Ik ben in 1975 geboren in Friesland. Op mijn 19e kwam ik in aanraking met antidepressiva nadat ik mij bij de huisarts had gemeld met somberheid en angst klachten. Ik kreeg door de antidepressiva direct last van ernstige bijwerkingen welke behandeld werden met nog meer psychofarmaca. In de twintig jaar die daarop volgde heb ik ruim 40 verschillende soorten psychofarmaca voorgeschreven gekregen. Nadat ik op mijn 42e, op eigen initiatief, gestopt ben met het slikken van psychofarmaca knapte ik eindelijk op. Ik ging me realiseren dat er mij in al die jaren niks was vertelt over bijwerkingen, lange termijn effecten en ontwenning van psychofarmaca, en dat veel professionals hier ook (te) weinig van af weten. Daarom heb ik, samen met de andere bestuursleden, besloten een stichting op te richten die zich, middels eerlijke en objectieve voorlichting, tot doel stelt verantwoord omgaan met psychofarmaca te bevorderen. Ik ben van mening dat een ieder zelf moet kunnen beslissen of hij of zij wel of niet psychofarmaca wil gebruiken. Om die beslissing te kunnen nemen heb je echter wel objectieve, en zo volledig mogelijke informatie nodig.    

Inmiddels ben ik afgestudeerd ervaringsdeskundige en zet ik mij in voor bewustzijns bevordering omtrent psychofarmaca, en een paradigma switch van biologische naar een meer holistische kijk op psychische ontregeling. Ik heb hier het boek ‘Wie is er nou eigenlijk gek?’ over geschreven, en ik geef lezingen over de effecten van, en kennis over psychofarmaca.

Ik hoop dat we met de stichting bij kunnen dragen aan het voorkomen van schade veroorzaakt door medisch handelen (iatrogene schade) door verkeerd gebruik van psychofarmaca.

David Con

Algemeen Bestuurslid 

Sinds 2016 ben ik zelfstandig gevestigd psychiater, psychotherapeut BIG en psychoanalytisch psychotherapeut in Maastricht. Ik ben werkzaam geweest voor een psychotraumacentrum van een regionale ggz-instelling en ben momenteel deels consultatief werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Mijn aandachtsgebieden zijn psychotrauma, persoonlijkheid, adolescenten en jongvolwassenen, naast de psychotherapie. Momenteel ben ik verder bestuurslid van de Afdeling Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVvP) en nu ook bestuurslid van stichting PILL.

Mijn bestuurslidmaatschap van stichting PILL stelt mij als psychiater in de gelegenheid om ook op een andere manier bij te dragen aan verantwoord medicatiegebruik en verantwoorde farmacotherapie in de psychiatrie. Verantwoord medicatiebeleid en verantwoord omgaan met medicatie vragen een herbezinning op onze opvattingen over psychisch lijden. En niet enkel over psychisch lijden, maar ook wat wij als normaal en afwijkend beschouwen, onze taal, hoe we de zorg organiseren en onze visie op mens en maatschappij. Deze herbezinning is noodzakelijk om de huidige uitdagingen en vraagstukken rondom psychische gezondheid en zorg aan te gaan. Ik vraag daarom ook uw steun voor stichting PILL, zodat de stichting haar maatschappelijke doelstellingen kan ontplooien.

Eddy Hekman

Algemeen Bestuurslid 

Mijn naam is Eddy Hekman, geboren in 1953 en inmiddels een aantal jaren gepensioneerd. Na mijn studie klinische psychologie met neuropsychologie als afstudeerrichting, heb ik een tiental jaren gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker. Vervolgens ben ik overgestapt naar het hoger beroepsonderwijs, waarbij ik me de laatste jaren vooral gericht heb op het ontwikkelen van nieuwe publiek-private samenwerkingsvormen op het gebied van de energietransitie. 

In april 2011 werd onze dochter door haar vriend onder invloed van een psychose om het leven gebracht. Op medisch advies was hij begonnen aan het (te snel) afbouwen van zijn medicatie (paroxetine). Na sterke ontrekkingsverschijnselen werd geadviseerd de dosis weer drastisch te verhogen. Dit veroorzaakte een hevige kortdurende psychose, waarbij zowel onze dochter als een politieagent het slachtoffer werden. 

In juni 2020 nam Ewout Kattouw contact met mij op. Ewout wilde een stichting oprichten om het verantwoord gebruik van psychofarmaca te bevorderen. 

Zowel mijn persoonlijke als mijn professionele ervaringen deden mij besluiten op het verzoek van Ewout in te gaan. Het gebruik van psychofarmaca vereist, gezien de (grote) risico’s die ermee gepaard kunnen gaan, een zeer goede afweging. Ook is het dringend noodzakelijk dat een zorgvuldige afbouw door het gebruiken van taperingstrips in combinatie met een juiste begeleiding gefaciliteerd wordt. 

Julie-Anne Arendsen Hein

Secretaris

Ik ben Julie-Anne Arendsen Hein, psycholoog, 69 jaar. Ik heb lang in de hulpverlening gewerkt als psychotherapeut en inhoudelijk leidinggevende. De laatste jaren gaf ik vooral supervisie en les in psychotherapie. Ik ben nu gestopt met werken. Daarmee krijg ik tijd om andere dingen te gaan doen, zoals meedoen in het bestuur van Stichting PILL. Het spreekt mij als psychotherapeut aan, dat er de laatste jaren steeds kritischer naar het gebruik van psychofarmaca wordt gekeken en  een herstelgerichte aanpak van psychische problemen meer op de voorgrond komt te staan. Bovendien maak ik in mijn persoonlijke omgeving mee wat dat aan goeds brengt. Ik hou van samen met mensen dingen doen en ik maak mij graag een beetje nuttig voor mijn omgeving. Ik hoop de komende jaren mijn steentje bij te dragen aan stichting PILL!

René Verhoeven

Penningmeester

Mijn naam is René Verhoeven. Ik ben 48 jaar en heb in de jaren negentig Beleid & Management Gezondheidszorg gestudeerd. Aan het einde van mijn studie wist ik dat ik wilde bijdragen aan een (fundamenteel) betere zorg. Eerst wilde ik in het bedrijfsleven in de breedte en diepte kennis en ervaring opdoen. In de afgelopen twintig jaar heb ik in sales, marketing, klantenservice en operatie gewerkt, waarbij ik graag ‘van buiten naar binnen’ denk en doe vanuit een passie voor (continu) ontwikkelen, realiseren en verbeteren. Om op mijn 40e de knoop door te hakken en ‘richting de zorg’ te gaan. Zowel als manager op interim basis als in vaste dienst met ervaring in ouderenzorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Op persoonlijk vlak ben ik bekend met psychologische en psychiatrische hulp, inclusief psychofarmaca, voor mijn broer. Hij heeft een jarenlange worsteling met zichzelf en met het leven gehad, inclusief verschillende vormen van zorg. In november 2013 is hij er zelf uitgestapt om zijn rust te vinden. 

Van nature denk ik graag ‘van buiten naar binnen’: blijf beseffen wie degene is “om wie het gaat” en bepaal vervolgens de beste manier om in diens behoeften te voorzien. In het bedrijfsleven is die klantgerichtheid vaak eenvoudiger dan in de zorg, waar je een hulpvrager en een hulpverlener hebt, maar ook een derde partij die financiert en leveranciers die hun kennis, ervaring en connecties ook graag inzetten. 

Zowel vanuit mijn professionele als persoonlijke ervaring draag ik graag bij aan Stichting PILL om daarmee het verantwoord gebruik van psychofarmaca te stimuleren. 

René Verhoeven