Over Stichting Pill

Stichting PILL zet zich in voor een bewustwordingsproces omtrent het verantwoord voorschrijven en gebruiken van psychiatrische medicatie (psychofarmaca).

Welkom bij stichting PILL

We stellen ons graag aan je voor. ‘We’, een aantal bevlogen medewerkers en ervaringsdeskundigen in de ggz, hebben de handen ineengeslagen om mensen bewust te maken van de risico’s van psychofarmaca. Deze medicijnen worden voorgeschreven in de ggz-behandelpraktijk – te vaak, te snel, te veel en te langdurig. Dat is niet zonder risico, want deze medicijnen kunnen vervelende en zelfs ernstige bijwerkingen hebben. Helaas zijn niet alle behandelaars en hun patiënten ervan op de hoogte. Daar willen we verandering in brengen.

Schrijf psychofarmaca verantwoord voor

PILL is niet tegen het gebruik van psychofarmaca, maar wil dat deze alleen worden voorgeschreven als onomstotelijk vaststaat dat ze nodig zijn. De omslag naar verantwoord voorschrijven gaat niet vanzelf. Daartoe moet het uitgangspunt van de zorg voor mensen met psychische klachten veranderen. Het medische en neurobiologische denkkader is er nog steeds dominant. Daarom pleit PILL voor een transformatie naar een ‘inclusief’ model dat uitgaat van zorg die aansluit op de complexiteit van de mens in de context waarin hij leeft. Een model waarin behandelaar en hulpvrager samen beslissen – shared decision making – op basis van overeenstemming vanuit een goede informatievoorziening (informed consent).

Samen en goed geïnformeerd beslissen

Informed consent betekent concreet dat zowel de hulpverlener als de hulpvrager op de hoogte zijn van de werking, bijwerkingen en de korte- en langetermijneffecten van psychofarmaca. Dat ze kennis hebben over het afbouwen ervan en de ontwenning en weten welke alternatieven eerst moeten worden overwogen.
De uiteindelijke keuze om psychofarmaca te gaan gebruiken ligt altijd bij de hulpvrager. (Een uitzondering kan wilsonbekwaamheid zijn, maar dan nog moet je zeer voorzichtig zijn met het voorschrijven van psychofarmaca en, waar mogelijk, het eigen netwerk betrekken in het besluit).

Wat kun je van ons verwachten?

PILL brengt drie verschillende kennisbronnen over psychofarmaca samen. Het gaat om ervaringskennis (opgedaan uit de ervaringen van mensen die psychofarmaca gebruiken, of hebben gebruikt); klinische kennis (die hulpverleners hebben met het voorschrijven van psychofarmaca) en academische kennis (die voortkomt uit onderzoek). In de praktijk gaapt er een kloof tussen deze verschillende kennisbronnen die overigens even waardevol zijn.

Hoe gaan we ons doel bereiken?

 • PILL biedt een actief en laagdrempelig platform, met onder andere een website waarop je een zo breed en accuraat mogelijk beeld van psychofarmaca (vanuit de drie kennisbronnen) kunt vinden. Zo kan iedereen hier eenvoudig de informatie vinden die nodig is om tot een weloverwogen beslissing over psychofarmaca te komen.
 • We interviewen hulpvragers, hulpverleners en wetenschappers en stellen die, onder andere in de vorm van podcasts, beschikbaar.
 • We werken aan een verhalen-databank waarin patiënten (anoniem) hun ervaringen over psychofarmaca delen. 
 • We doen mee aan regionale en landelijke bijeenkomsten en activiteiten, bijvoorbeeld door het geven van lezingen. 
 • Waar mogelijk werken we samen met strategische netwerken die zich bezighouden met, of gelieerd zijn aan het doel van PILL.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting PILL wordt gevormd door:

 • Ewout Kattouw (ervaringsdeskundige en auteur, voorzitter)
 • Drs. Julie-Anne Arendsen Hein (klinisch psycholoog en psychotherapeut n.p., secretaris)
 • Drs. René Verhoeven (zorgmanager, penningmeester) 
 • Drs. David Con (psychiater en psychotherapeut, algemeen bestuurslid).
 • Drs. Eddy Hekman (psycholoog en onderzoeker, algemeen bestuurslid).

De adviesraad bestaat uit de volgende leden:

 • Drs. Harald Schneider (psychiater en systeemtherapeut bij BuurtzorgT en Molendrift)
 • Dr. Olaf Galisch (psychiater en directeur behandelzaken divisie Herstel & Behandeling en Van Andel Ouderenpsychiatrie GGZ Friesland).

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

Ambassadeurs van de stichting zijn:

 • Prof. dr. Philippe Delespaul (hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg/ klinisch psycholoog Universiteit van Maastricht).
 • Prof. dr. Floortje Scheepers (hoogleraar innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg/ psychiater UMC Utrecht)
 • Prof. dr. Paul Verhaeghe (hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse Universiteit Gent)

Steun stichting PILL!

We kunnen onze missie alleen volbrengen met donaties van mensen die onze stichting een warm hart toedragen. Help mee door PILL financieel te steunen. Dankzij jouw donatie kunnen we podcasts opnemen, goede en betrouwbare informatie verzamelen, flyers laten drukken en aanverwante activiteiten opzetten. We zijn heel blij met je bijdrage via geef.nl t.n.v. Stichting PILL. Omdat we binnenkort een ANBI, een goed doel zijn (zie hieronder) mag je je donatie aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting.