Relevante websites

Stichting PILL werkt samen met een aantal andere stichtingen en verenigingen die eveneens kritisch zijn over het gebruik van psychofarmaca. Hieronder treft u een overzicht van deze stichtingen met een korte toelichting over hun doelstellingen en welke informatie u op hun website kunt vinden.

1. Stichting Psychosenet (www.psychosenet.nl) (www.psychosenet.be)

https://www.psychosenet.nl/

Binnen Stichting PsychoseNet werken behandelaars, wetenschappers, patiënten en ervaringsdeskundigen op gelijk niveau samen om nuchtere en hoopvolle informatie over psychose, manie en depressie aan te bieden. PsychoseNet biedt concrete aanknopingspunten voor herstel en participatie bij ernstige psychische aandoeningen. PsychoseNet sluit als eCommunity naadloos aan op wat we willen bereiken met De Nieuwe GGZ, een toekomstbestendig en duurzaam model voor psychiatrische zorg. In een tijd waarin mensen graag zelf aan het roer blijven staan om oplossingen te zoeken voor hun klachten. PsychoseNet denkt daar een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren.

Bent u op zoek naar informatie over een soort medicijn, de te verwachten effecten en mogelijke bijwerkingen, kijk dan op: https://www.psychosenet.nl/medicatie/. Hier kunt u ook verschillende soorten medicatie met elkaar vergelijken.

Wanneer u specifieke vragen heeft, dan kunt u gebruik maken van het e-spreekuur of de chat functie.

2. Vereniging Afbouwmedicatie (https://verenigingafbouwmedicatie.nl)

https://verenigingafbouwmedicatie.nl/

Patiëntenvereniging Afbouwmedicatie behartigt de belangen van mensen die op een verantwoorde wijze de dosering van hun medicatie willen verlagen. Of helemaal willen stoppen.
Het doel van de vereniging is tweedelig:

  • meer bekendheid krijgen voor het afbouwen van medicatie
  • vergoeding van afbouwmedicatie in het basispakket van de zorgverzekering

Wilt u stoppen met het gebruik van psychomedicatie of overweegt u te starten, raadpleeg dan ook de site van deze vereniging. U treft er onder andere informatie over verantwoord afbouwen met zogenaamde taperingsstrip (https://verenigingafbouwmedicatie.nl/afbouwmedicatie/). Ook kunt u ervaringen met het afbouwen van de medicatie lezen of zelf u ervaring delen.

Andere belangwekkende websites met elk verschillende invalshoeken zijn:

1. Mad in the Netherlands (www.madinthenetherlands.org).

https://madinthenetherlands.org/

Mad in the Netherlands wil wereldwijde kennis op het gebied van psychiatrie, psychofarmaca en sociale rechtvaardigheid vindbaar maken. Dit wil ze voor mensen die psychisch lijden ervaren, hun naasten en hun behandelaren. Hiermee wil ze bijdragen aan een positieve verandering van de geestelijke gezondheidszorg. Zij doet dit door artikelen van het platform Mad is America Golbal (MIA Global) te vertalen, samenvattingen ervan te publiceren en korte inleidingen met links naar de originele artikelen te plaatsen. Daarnaast biedt zij themapagina’s over diverse onderwerpen, links naar inspirerende en interessante internationale websites en veel informatie over de afweging van psychiatrische medicijnen. Mad in the Netherlands helpt u om uw blik op psychiatrie te verruimen door mondiale kennis vindbaar te maken. Ook vindt u er een overzicht van links van internationale platforms (https://madinthenetherlands.org/interessante-websites/).

2. Rxisk (www.rxisk.org)

https://rxisk.org/

Rxisk is een onafhankelijk platform met als doel de veiligheid rondom het gebruik van medicatie te verhogen. Het helpt u om een goede afweging te kunnen maken omtrent mogelijk te verwachten ‘benefits’ tegenover de mogelijke risico’s. Zo vindt u er onder andere een lijst met vragen die u aan uw behandelaar kunt stellen (https://rxisk.org/tools/drug-checklist/) en een checklist over de risico’s van het gebruik van meerdere soorten medicatie (interactie effecten) (https://rxisk.org/tools/drug-interaction-checker/). Ook kunt u bijwerkingen die u zelf ervaren heeft bij Rxisk melden en de meldingen van anderen per medicijnsoort raadplegen.

3. International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (www.iipdw.org).

https://iipdw.org/

Dit platform richt zich met name op vragen en problemen rondom het stoppen en afbouwen van psychofarmaca. IIPDW is kritisch over de dominantie van het gebruik van medicatie in de geestelijke gezondheidszorg, doet onderzoek hierna en geeft informatie over allerlei aspecten die te maken hebben met het stoppen en afbouwen van de medicatie. U vindt er onder andere blogs, video’s en onderzoeksrapporten.

4. Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) (www.denieuweggz.nl).

https://www.denieuweggz.nl/gem

GEM richt zich op het bevorderen van een systeem- en structuurtransformatie van de geestelijke gezondheidszorg.

De GEM hypothese is dat de zorg niet verbetert door de match van de vraag met het bestaande ggz aanbod te optimaliseren (selectie of aanbodgericht), maar door in gezamenlijkheid een antwoord te formuleren op de vraag van de cliënt. Dat antwoord moet gevonden worden in een veel ruimer palet van mogelijke interventies dan momenteel geboden wordt (diversificatie). Dat vraagt om een verruiming van zinvolle en relevante interventies. Hierbij betrekt GEM nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid, welzijnsaanbod en aanbod uit het publieke domein.

Voor GEM is duidelijk dat het aanbod, de organisatie en financiering van zorgverlening daartoe opnieuw ingericht zullen moeten worden. Een andere visie op psychisch lijden, netwerk benaderingen bij herstelprocessen, co-creëren, experimenteren, transdiagnostisch werken, leergroep benaderingen, herstelacademies zijn hierbij centrale thema’s.

5. World Tapering Day (www.worldtaperingday.org)

https://www.worldtaperingday.org/

World Tapering Day is een jaarlijks terugkerend evenement om mensen die antidepressiva, angstmedicijnen, stimulerende middelen, antipsychotica en stemmingsstabilisatoren afbouwen de kans te geven hun collectieve stem te laten horen. We nodigen mensen met ervaring, onderzoekers, belangenbehartigers van patiënten en gezondheidszorgprofessionals van over de hele wereld uit om hun krachten te bundelen en te strijden voor het recht om psychotrope geneesmiddelen (zoals hierboven vermeld) veilig, menselijk en effectief af te bouwen.

World Tapering Org is de organisatie die de planning voor het jaarlijkse evenement en andere projecten doet. Dit jaar concentreren ze zich op een petitie, ondersteund door een campagne op sociale media, waarin World Tapering Org betere afbouwrichtlijnen eist en gemakkelijke toegang tot afbouwmedicijnen met een lage dosering.